Orlické hory a okolí - Tipy na výlet

Anenský vrch

Anenský vrch

Anenský vrch těsně míjí Jiráskova hřebenová cesta, k vrcholu však vede půlkilometrová odbočka. Stoupání není nijak příkré, vlastní vrchol je asi jen o padesát metrů výše než okolní hřeben. Z Říček (5 km) nebo z Rokytnice (7 km), což jsou nejoblíbenější výchozí místa na Anenský vrch, je stoupání o řád větší, přibližně 500 výškových metrů. Lze se však přiblížit na Mezivrší pod Komářím vrchem, nebo na Panské Pole, kde je také autobusová zastávka.

Pevnost Hanička

Pevnost Hanička

Dělostřelecká tvrz Hanička byla vybudována v letech 1936 – 38. Pevnost byla po stavební stránce téměř dokončena a v roce 1938 připravena k provizorní obraně (chyběly hlavní zbraně, tj. 10 cm houfnice). Po podepsání Mnichovské dohody byla Hanička 10.října 1938 bez jediného výstřelu předána Němcům. Od roku 1969 do r.1975 trvá asi nejslavnější éra tvrze - Hanička je zpřístupněna široké veřejnosti. I přes obrovský zájem návštěvníků je v roce 1975 pevnost zabrána Ferderálním ministerstvem vnitra a byl zde budován protiatomový kryt. Stavební úpravy probíhaly až do roku 1993, přesto však kryt nebyl dokončen. Na jaře 1995 byla Hanička Policií ČR opuštěna a od téhož roku otevřena pro veřejnost.

Šerlich

Šerlich

Nevýrazný vrch (1027 m) v hlavním hřebenu Orlických hor. Na horské hřebenové louce je několik rekreačních chalup a turistická Masarykova chata. Je to bezesporu nejnavštěvovanější místo na hřebenu hor. Původně zde stávala horská osada Šerlich, která je v Sommerově topografii z roku 1836 nazývána Scherlich graben. Vznikla kolonizací patrně koncem 17. nebo počátkem 18. století dřevorubci a uhlíři. Roku 1844 zde bylo 10 roubených chalup patřících pod Sedloňov. V čp. 318 se v zimě vyučovalo, v létě docházely děti do školy v Deštném. Původní obyvatelé se živili dřevorubectvím, tkalcovstvím a pastevectvím, kromě toho též pašeráctvím.

Rezervace Bukačka

Rezervace Bukačka

Národní přírodní rezervace Bukačka je nejvýznamnější maloplošné chráněné území v Orlických horách. Leží asi 1km severozápadně od Masarykovy chaty. Rezervaci tvoří pozůstatek zakrslého bukového pralesa s vtroušeným smrkem, klenem a jeřábem. Cennou částí rezervace je i rašelinná louka, rozdělená Jiráskovou cestou zhruba na dvě stejné části. Pro svou druhovou pestrost bývá NPR Bukačka nazývána "botanickou zahradou Orlických hor". Bylo zde nalezeno celkem 294 druhů vyšších rostlin, z toho 23 chráněných. Rostou zde např. běloprstka bělavá, bledule jarní, oměj pestrý a oměj šalamounek, prha arnika...

Komáří vrch

Komáří vrch

Přírodní rezervace v hřebenové části Orlických hor. Jádro rezervace tvoří zakrslá horská bučina se smrkem, jeřábem, jedlí a subalpínská smrčina. Na Jiráskově horské cestě je to jedno z mála míst s původním bukovým porostem. V dosti chudém bylinném patře nalezneme především druhy acidofilních horských bučin. Rostou zde např. borůvka černá, metlička křivolaká, bika chlupatá, věsenka nachová, podbělice alpská ad. V okolí jsou objekty opevnění z let 1936 - 38. Přímo na temeni Komářího vrchu (nepřístupný - rezervace!) je dělostřelecká pozorovatelna pro tvrz Haničku R-S-91 Vrchol.