Český ráj a okolí - Tipy na výlet

Maloskalsko – skalní bludiště

Maloskalsko – skalní bludiště

Skalní bludiště Kalich – Chléviště se nachází u obce Besedice, asi 1,5 km jihovýchodně od Malé Skály. Skály byly za protireformace útočištěm pronásledovaných nekatolíků. Připomíná je do skály vytesaný kalich s letopočtem 1634. Najdeme tu mimo jiné Sluj exulanta V. Sadovského a pěšinkou ve štěrbině se vchází do Krocinovského jeskyňky. Uprostřed pěti roklí je sluj se symbolickou modlitebnou Jednoty bratrské. Jsou tu také skalní útvary Želva, Medvěd a Hroch. Bludištěm prochází žlutě značená turistická cesta, která je částečně vtesaná do skal. Toto romantické skalní seskupení se rozkládá v pískovcích na západním svahu Sokola. Na jeho vrchu je přírodní rozhledna, odkud jsou dílčí rozhledy hlavně severním směrem.

Maloskalsko – Suché skály, Vranovský hřeben – Pantheon

Maloskalsko – Suché skály, Vranovský hřeben – Pantheon

Dva výrazné skalní hřebeny tvořené cenomanským pískovcem jsou přerušeny hlubokým údolím řeky Jizery s obcí Malá Skála. Suché skály jsou z této obce dostupné po silnici a zkratkami asi za půl hodiny. Vranovský skalní hřeben se tyčí 60 m vysokou skalní stěnou přímo nad Jizerou. Na vrcholu tohoto srázu se nachází vyhlídka s krásnými výhledy na řeku Jizeru a divoký hřeben Suchých skal. Z vyhlídky se dostanete po úbočí skalního masivu ke vstupu do pozůstatků skalního hradu Vranov s tajemným Pantheonem. Po prohlídce Pantheonu si vycházku můžete ještě prodloužit na zříceninu hradu Frýdštejn.

Trosky – dominanta Českého ráje

Trosky – dominanta Českého ráje

Z kteréhokoliv místa v Českém Ráji autem do Troskovic a k malebnému rybníku Vidlák. Odtud po červené značce asi 3 km na zříceninu hradu Trosky . Hrad byl postaven ve druhé polovině 14.století na ojedinělém skalním útvaru majitelem zdejšího panství Čeňkem z Vartenberka. Z vyhlídky rekonstruované věže zvané Baba shlédnete skalní města v okolí, hrad Kost, zámeček Humprecht a nejvyšší bod Českého Ráje Kozákov. Věž Panna není pro veřejnost přístupná.

Turnov, Valdštejn, Hhubá skála, Sedmihorky

Turnov, Valdštejn, Hhubá skála, Sedmihorky

Z Turnova po červené dojdete k rozhledně Hlavatice stojící na pískovcové skále. Dále cestou procházející nejvyššími partiemi dna někdejšího křídového moře přímo nad skalním městem dojdete k hradu Valdštejn. Cesta pokračuje přes vyhlídky na skalní město na Hrubou Skálu. Od vyhlídky Na Kapelu sestoupíte k hájovně Bukovina, kde si lze prohlédnout arboretum jehličnatých stromů a od tzv. Adamova lože můžete po žluté značce odbočit k Mariánské vyhlídce, pokládané za nejkrásnější vyhlídku Českého Ráje. Uvidíte jedinečné panorama Hrubé Skály, Trosky, Kozákov, Ještěd, Turnov a věže Dračích skal. Dojdete k zámku Hrubá Skála (hotel) a odtud po žluté skalní soutěskou Myší díra do Dračích skal do Sedmihorek, odkud se snadno vrátíte vlakem do výchozího bodu výletu do Turnova.

Prachovské skály

Prachovské skály

Výchozím bodem prohlídky je Turistická chata nebo obec Prachov. Od Turistické chaty po zelené značce, která označuje celý velký turistický okruh po mnoha kamenných schodech k Pechově vyhlídce. Po shlédnutí divokých scenérií sestoupíte mezi skalní masivy na místo zvané Fortna a vstoupíte do labyrintů skalních masivů a věží až dojdete na vyhlídku U Šikmé věže. Pokračujete kolem pamětní desky V. Náprstky na rozcestí U Buku a na Vyhlídku míru. Odtud po hřebeni Bukoviny na rozcestí Nad Císařskou chodbou. Postupně dojdete ještě na několik zajímavých vyhlídek z nichž poslední je Šlikova. Za touto sestoupíte do Císařské chodby se vrátíte zpět na Turistickou chatu.

Zámek Hrubý rohozec

Zámek Hrubý rohozec

Státní zámek Hrubý Rohozec, obklopený nevelkým anglickým parkem, nabízí svým návštěvníkům více jak dvacet bohatě zařízených místností, které v minulosti sloužily jako reprezentační a obytné pokoje příslušníků původem francouzské hraběcí rodiny Des Fours Walderode. Zámek najdete po levé straně komunikace vedoucí z Turnova na Malou Skálu.

Zámek Dětenice a stylová krčma

Zámek Dětenice a stylová krčma

Pozdně barokní zámek Dětenice je kulturní památka. Můžeme zde vidět nástěnné malby al seco i al fresco, barokní a rokokové štuky. Salonky jsou zařízeny dobovým nábytkem, stylovými hodinami, českými křišťálovými popřípadě mosaznými lustry, kachlovými kamny, vzácnými koberci a obrazy převážně barokními. Ve zdejší středověké stylové krčmě ochutnáte Dětenické černé a světlé posilníte se středověkými specialitami připravenými na otevřeném ohni, jí se rukama, pobaví Vás tanečnice na stolech, šermíři, žebráci, fakíra kejklíř. Obslouží Vás personál v dobových kostýmech, připravte se na šokující středověké prostředí a drsnou staročeskou mluvu.

Nová paka – muzeum polodrahokamů

Nová paka – muzeum polodrahokamů

Přírodovědné sbírky muzea obsahují zejména horniny, minerály a jiné geologické zajímavosti regionu Novopacka. Základ sbírek tvoří minerály a zkameněliny podkrkonošské pánve prvohorního stáří. Menší podíl tvoří předměty z jiných geologických jednotek. Sbírky se tak dají rozdělit na mineralogickou a paleontologickou část.