Jizerské hory a okolí - Info o oblasti

Info o oblasti - Jizerské hory a okolí

Jizerské hory jsou nejsevernějším pohořím Česka. Pohoří bylo nazváno podle řeky Jizery, která pramení na svazích Smrku - což je nejvyšší hora české části hor. Dříve to bylo považováno za západní výběžek Krkonoš. Jeho podstatná část se nachází v Polsku, kde leží také nejvyšší vrchol celých Jizerských hor - Wysoka Kopa. Jizerské hory jsou samostatnou geomorfologickou jednotkou masivu Krkonošsko-jesenické subprovincie, rozdělenou na menší severní Smrčskou hornatinu a hlavní Jizerskou hornatinu. Pro Jizerské hory jsou charakteristické zarovnané povrchy ve vrcholových oblastech tvořící tak vysoko položené náhorní plošiny z nichž se zvedají žulové vrcholky, na nichž jsou mělké deprese obsahující četná rašeliniště.